Reference

Zobrazit pouze:   Osobní reference   Firemní reference

Lenka, marketing

 

Tereza mi ukázala, jak velký rozdíl je mezi tím, když zhruba tušíte, v čem jste dobří, a když své silné a slabé stránky pojmenujete a začnete s touto informací cíleně pracovat. Mně osobně se otevřela nová perspektiva toho, jak v pracovním a soukromém přirozeným způsobem dosahovat toho, co si přejete. Rozhovor s Terezou byl příjemný a bylo pro mě snadné se otevřeně bavit o různých situacích. Odcházela jsem s několika praktickými tipy, které budu často využívat. Konzultaci s Terezou mohu určitě doporučit.

 

Radek Pospíšil – manažer logistiky, konzultant

 
Konzultace předčila mé očekávání. Přestože trvala pouze 90 minut, ujasnil jsem si věci, nad kterými jsem přemýšlel již dlouhou dobu. Jasné, jednoduché, přímé a k věci. Nyní jsem schopen vidět své chování z pohledu silných a slabých stránek a na základě toho se rozhodovat.
Zároveň jsem dostal několik praktických rad a doporučenou strategii před veledůležitým pohovorem. Ať už se rozhodnu pro volnou dráhu nebo zůstanu v managementu logistiky budu dále využívat nebo vehementně doporučovat Vaše služby.

Tereza, studentka 3. ročníku VŠ

 

S Terezou Valáškovou jsem absolvovala 12 koučovacích sezení od března do srpna 2018.

Koučink mi pomohl ujasnit si, co je pro mě v životě důležité – ať už se jedná o hledisko pracovních preferencí, či osobních záležitostí, pomohl mi nalézt silné stránky, které jsem předtím neviděla, odkryl mi mnohé způsoby, jak se vypořádat s nepříjemnými situacemi, a ukázal mi, jak důležité je ptát se sama sebe, co vlastně chci a jak se k tomu mohu dobrat.

Budu-li konkrétní, díky koučinku jsem si uvědomila, co mě baví a co chci v budoucnu dělat. Na začátku, pokud se mne někdo zeptal na to, co chci v budoucnu dělat, odpověděla jsem, že nevím. A opravdu jsem nevěděla. Nyní vím, a toto uvědomění je pro mě osobně největším úspěchem, díky kterému nyní mohu směrovat své kroky a svá rozhodnutí. Kromě tohoto cíle, který jsem si s pomocí Terezy na začátku koučování stanovila, jsem dosáhla posunu rovněž ve svém osobním a mentálním nastavení. Mé smýšlení o sobě samotné prošlo viditelnými změnami, co se týče přijímání kritiky (či chvály), názoru ostatních, projevování se, vyjadřování vlastního názoru, uvědomění si vlastní hodnoty a sebevědomí vůbec. A za tento posun jsem nesmírně vděčná. Vidím rozdíl a posun, a to je pro mne velkou motivací.

Vše, čeho jsem během koučování dosáhla a v čem jsem udělala posuny, je spojeno s neutuchající podporou a povzbuzováním ze strany Terezy, jejíž nasazení a přístup mi byly velkou oporou a pomocí. Její velmi přátelský přístup si stále zachovával profesionální rysy. Už naše první setkání mne přesvědčilo o tom, že Tereza je osobou na správném místě – dělá, co ji baví, a hlavně v čem je dobrá. Při každém našem setkání mne Tereza přivítala velkým úsměvem a skutečným zájmem o to, co se v poslední době událo. Chápala mou nervozitu a nejistotu, kdykoli jsme se dotkly témat, která ve mne nebudila příliš optimistické pocity. Vnímala mne a pozorně naslouchala všemu, s čím jsem se svěřovala. Snažila se pochopit vše, co jsem se jí pokoušela sdělit, snažila se najít mé vlastní mentální překážky (a to úspěšně) a ukázat mi jejich důvod a neopodstatněnost. Nesoudila. Byla velmi vstřícná, co se týkalo domlouvání termínů našich schůzek. Byla ochotna mi kdykoliv poradit a promluvit si o tom, co mi daný čas běželo na pozadí a co mne nějakým způsobem sráželo.

Bylo pro mě jednoduché se na našich setkáních uvolnit a chovat se otevřeně, a to hlavně díky otevřenosti a upřímnosti, kterou Tereza našim rozhovorům věnovala.

Čas, který se mnou Tereza strávila, mi byl obrovským přínosem. Za sebe mohu říci, že Tereza je profesionál, ve svém oboru se vyzná a svou práci odvádí opravdu dobře. Stejně tak, jako je Tereza skvělý kouč, je i skvělý člověk. Spolehlivý, ochotný a vnímavý. Jako kouče ji proto určitě doporučuji.

Zuzana, provozní ředitelka

 

Ve svém pracovním životě jsem měla v ruce mnoho životopisů a teď jsem byla v situaci, kdy jsem potřebovala připravit jeden pro sebe. Velice mi záleželo, aby mě vystihoval pravdivě, stručně a zajímavě pro potenciálního zaměstnavatele.
Obrátila jsem se na Terku s prosbou o pomoc. Terka je skutečná profesionálka, která mi pomocí trefných otázek pomohla uvědomit si své profesní zkušenosti i slabé a silné stránky.
Je to úžasně empatický a přímý člověk, který Vás vyslechne a pochopí a zároveň se nebojí reálně pojmenovat skutečnosti.
Ještě jednou i touhle cestou děkuji za její pomoc. Všem, kteří si chtějí vyprofilovat svoje zkušenosti do profesionálního životopisu nebo potřebují pomoc se svým profesním zaměřením – neváhejte se na Terku obrátit!

Kristýna Fleischmannová, HR manager AAH Czech s.r.o.

 

S Terezou Valáškovou spolupracuji od roku 2014. Za tuto relativně krátkou dobu mám možnost ji hodnotit rovnou ze dvou pohledů.

Nejprve jsme se setkaly jako kolegyně ve společnosti, kde Tereza pracovala na pozici HRM v sales prostředí a já na stejné pozici, stejné společnosti v prostředí výrobním. Tereza spravovala kompletní agendu HR procesů v rámci prodejní jednotky.

Už v té době jsem oceňovala dovednosti Terezy v její skvělé verbální komunikaci a schopnosti odhalování potřebných kompetencí kandidátů a následně zaměstnanců společnosti.

Úplně první naše spolupráce se odehrála při organizaci AC pro kandidáta na manažerskou pozici do výrobního závodu v Ústí nad Labem. Tereza dokázala s přehledem ovládnout celý proces AC a zároveň podat profesionální zpětnou vazbu kandidátovi tak, aby přestože nebyl pro danou pozici vybrán odcházel s pocitem, že získal „něco“ pro sebe, bylo s ním jednáno profesionálně a společnost doporučí dál jako vhodného zaměstnavatele.

Ve chvíli kdy se Tereza rozhodla naplno věnovat rozvoji talentů a podpoře růstu jak jedinců, tak společností, jsem ji oslovila pro navázání další spolupráce.

Nyní je Tereza mým partnerem v rozvoji top managementu výrobní automotive společnosti, která aktuálně zaměstnává 1300 zaměstnanců. Pracujeme společně nejen na odhalení míst pro zlepšení v rámci schopností řízení lidských zdrojů, ale také provázanosti na všechny procesy ve společnosti.

Tereza dokáže aktivně naslouchat našim potřebám a zároveň i jasně vyjádřit své návrhy.

 

Adam, logistik

 

Terezu jsem objevil na Jobs.cz v sekci Inspirace a rady. Přečetl jsem si rozhovor s ní na téma 50+ a po krátkém váhání jsem jí oslovil.

Byl jsem v té době pod velkým tlakem a ve stavu na pokraji vyhoření. Nedokázal jsem se ve své situaci zorientovat a pak udělat první krok správným směrem.

Naše spolupráce pod jejím vedením byla od začátku velmi efektivní. Už jen samotná forma komunikace mi dodala potřebnou energii a optimismus. Nebylo tam žádné mávnutí kouzelného proutku, ale celkem dost trvdé a nepříjemné práce na mně samém.

V podstatě mě vlídně přinutila

  • změnit můj pohled na sebe i věci okolo mě
  • oddělit věci podstatné od nepodstatných
  • stanovit si reálné cíle a
  • udělat ty první kroky.

Nejdůležitější však bylo moje vědomí, že má o můj problém ZÁJEM až do jeho vyřešení. A protože už mám blíž k 60, celá její pomoc je pro mě v této době profesně i lidsky velmi důležitá.

Alvise Tazzer, Sales Development Manager, Venezia Special Food

 

Tereza is a skilled professional in HR Management field. I used her skills to improve my resume presentation and to find a new job. We worked together on this and I appreciated her dynamic and pro-active way of work. I was impressed by her capacity to analyze my career and provide the best solution to present it; she was curious and able to listen. She taught me a more efficient way to present myself following a successful ‚marketing strategy‘. She opened my mind on my competences and stimulated me to be more positive and self-confident. Her help to me was precious: she is simply brilliant! I am grateful to her.

Daniel Kohl, příjmový technik

 

Z práce a setkání z Terezou jsem získal: Životopis, který po společné úpravě zaujal více firem. Díky naší debatě jsem zjistil, jaká práce by mě bavila a jak a kde takovou práci hledat. Už neříkám, že vlastně nemám co nabídnout a že jsem obyčejný člověk. Naučil jsem se vyzdvihovat svoje vlastnosti (poctivost, dochvilnost) a až pak případně i nějakou praxi. Setkání a práce s Terezou mi dalo hodně, až to neumím vyjádřit – srovnal jsem si to všechno v hlavě.

Lucie Sedláčková, výkonná ředitelka personální agentury

 

S Terezou spolupracujeme v oblasti osobního rozvoje a dalšího vzdělávání manažerů našich klientů. Připravuje na míru Assessment centra a Development centra, nastavuje rozvojové plány manažerů a vše doplňuje koučinkem. Vážím si jejích znalostí v tomto oboru. Vždy je pro ni na prvním místě užitek pro daného jednotlivce a kvalitní zpětná vazba pro vedení společnosti. Tereza je profesionál, dokáže navodit fantastickou atmosféru, kde se každý cítí dobře a navíc je s ní legrace.